Front End är ett leverantörsoberoende Management/IT konsultföretag vars affärsidé är:

Att effektivisera företag och organisationers verksamhet och IT genom tillhandahållande av specialistkompetens och verktyg i tidiga faser

Våra primära tjänster är:
• Verksamhetsutveckling/verksamhetsarkitektur
• Kravspecificering, upphandling och test av IT-system
• Projektledning av verksamhetsutvecklings- och IT-projekt
• Utveckling av IT-system


Vårt huvudkontor är i Linköping men våra kunder
finns på olika orter i hela Sverige.


Med vänlig hälsning,

Tommy Nordqvist, PhD
VD Front End AB

 

Nyheter

Förvaltare av TACOMS EA Model

2016-11-01
Front End har fått förtroendet att vara förvaltare av TACOMS EA model fram tom kvartal 1 2018 på uppdrag av NATO Communication and Information Agency. Modellen beskriver hur resultaten från TACOMS projektet relaterar till Federated Mission Network (FMN) vilket är en stor pågående satsning inom NATO.
 

Kammarkollegiets ramavtal inom managementtjänster

2016-10-31

Syntell AB med partners, där Front End Strategy AB ingår, har tillsammans vunnit Kammarkollegiets omfattande och viktiga ramavtal inom Managementtjänster. Ramavtalet omfattar tjänster inom Verksamhets- och organisationsutveckling.

Ramavtalet har fler än 240 avropsberättigade myndigheter och organisationer, geografiskt spridda över hela Sverige.

Avtalsperiod: är från 2016-08-01 - 2018-01-31 med optioner t.o.m. 2020-07-31.

Ramavtalsområdet avser tjänster som stöder genomförande av förändringar i verksamheten i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvalitén.

Tjänster som omfattas är översyn av verksamheter, organisation och ekonomi, analys av resultat, uppföljning och utvärdering.

Uppdragen kan bl.a. omfatta framtagning av underlag inför förändringar samt målsättningar, strategier, processkartläggningar, styrmodeller, verksamhetsplanering, förändringsledning, uppföljning, kravställning inför eventuellt följande behov av upphandling; ändrade processer och organisation m.m.

Vidareutveckling av applikation för stöd till meterologer

2016-04-24

Front End har fått förtroende att stödja en större organisation i deras vidareutveckling av en IT-applikation som stödjer meterologer.