SAT - Scenario & Activity Tool är ett lättanvänt verktyg för att modellera och visualisera dynamiska scenarier över tid. Verktyget hjälper användaren att bygga upp en modell bestående av objekt och tidsstyrda händelser.

Följande typer av händelser kan hanteras:
• Förflyttning av objekt
• Pågående aktiviteter
• Interaktion mellan objekt
• När objekt visas

SAT består huvudsakligen av tre delar:
• En karta där dynamiska scenarier visualiseras
• En symbolpalett från vilken symboler placeras ut i kartan för att representera olika objekt i scenariot
• Ett händelseschema där förflyttningar och interaktioner mellan objekt redigeras tidsmässigt

Verktyget är i första hand framtaget för att stödja scenarioutveckling och scenarioanalys inom Försvarsmakten men då det är ett generellt utformat verktyg kan det även användas för civila tillämpningar.

SAT kan bland annat användas för undervisning och som dynamisk presentation. Andra alternativ är för översiktlig planering eller som underlag i arbetsgrupper för diskussion respektive analyser. Snabblärt: En 15 minuters introduktion räcker för att komma igång. SAT 1.0 är kostnadsfritt för myndigheter under Försvarsdepartementet. Utvecklad i samarbete med Försvarets materielverk och använder sig av kartmotorn SpatialAce® från Carmenta.

 

För mer information: SAT produktblad

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.