Front End Strategy AB har sedan år 2000 utvecklat Tactical Communications Tool (TCT) i samarbete med Försvarets Materielverk och Carmenta. Varje år utvecklas och levereras en ny version av TCT till FMV samt Försvarsmakten. TCT marknadsförs nu även internationellt. TCT utvecklas kontinuerligt genom tillägg av nya funktioner och även genom modernisering av användargränssnittet.

TCT stödjer planering och hantering av snabbt föränderliga kommunikationsnätverk. Användaren kan planera varje händelse i nätverket, såsom omgrupperingar av noder och upprättande av radiolänkar. Användaren får stöd med att hitta lämpliga grupperingsplatser för noder och stöd med att beräkna vilka noder som kan nås med hjälp av en bestämd utrustning.

TCT kan också utföra täckningsberäkningar, dvs hur väl en viss radioutrustning täcker ett geografiskt område givet en mottagares radioutrustning. Användaren kan ställa in vilka krav som ska gälla för en radiolänk, se terrängprofilen för en länk, samt se alla beräkningsresultat för radiolänken.

 

TCT har använts i många övningar i Sverige, men även skarpt i internationella uppdrag.

 

 

 

För mer information:

TCT video avi_24  TCT produktblad

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.