Front End Strategy genomför uppdrag eller har genomfört uppdrag tillsammans med:

Försvarsmakten: Utveckling av metoder för förmågeutveckling. Utveckling av en portal för förmågeutveckling.
 
FMV_logo

Försvarets Materielverk: Ett stort antal projekt däribland organisationsutveckling, utredning av produkter, framtagande av kravspecifikationer och stöd vid upphandling.

 

Vägverket: Utveckling av en databas där landets alla trafikolyckor förs in. Denna hjälper sjukvården att planera sin verksamhet utifrån antal olyckor på olika platser och vid olika tider. Uppdraget fortsätter med att underhålla och vidareutveckla databasen.

 

Sjöfartsverket: Utredning av den optimala placeringen av lotsarnas kontor i förhållande till var deras båtar ligger.

 
Kustbevakningen: Utredning för att fastställa det optimala informationsutbytet mellan kustbevakningen, försvarsmakten, polisen och andra som hanterar information från sjöövervakning.
 
Polisen: Jämförelse av ISO / IEC 15288 Systems Engineering Life Cycle Processes och Rational Unified Process.
 
Nokia: Projektstöd under införande av en ny, effektivare utvecklingsprocess.
 
ABB: Projektstöd under införande av en ny, effektivare utvecklingsprocess.
 

SAAB: Utveckling av verksamhetsmodell och användning av simuleringsteknik för att undersöka fördelarna och nackdelarna med organisatoriska förändringar. Teststöd i utveckling av stödsystem för avancerade flygsystem.

 

Bombardier: Projektstöd under införande av en ny, effektivare utvecklingsprocess.

 
Volvo Penta: Verksamhetsutveckling genom användning av EA, modellering och simulering för att göra produktionslinjerna effektivare.

 


Tillsammans med vår samarbetspartners har vi genomfört uppdrag för:

 

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.