För att företag och organisationer ska få rätt IT-system, i rätt tid och till rätt kostnad är det nödvändigt att man förutom att man ställer rätt krav på IT-systemet också ställer krav på den som ska leverera IT-systemet. Detta kallas ofta ett verksamhetsåtagande, vilket är en skriftlig överenskommelse mellan den som ska ha IT-systemet (kunden/upphandlaren) och den som ska utveckla IT-systemet (leverantören).

Front End Strategy utnyttjar sin djupa kompetens om programutveckling och systemutveckling och sin erfarenhet av upphandling för att hjälpa sina kunder med att upphandla de IT-system som verksamheten kräver.

Vi har fungerat som våra kunders professionella stöd i samband med upphandling av IT-system inom följande teknikområden:
• Simulering
• Telekommunikationsplanering
• Strategisk verksamhetsplanering
• Distribuerad väderpresentation

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.