De flesta företag och organisationer kräver någon form av IT-system för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. För att få rätt IT-system, till rätt pris och i rätt tid krävs specialistkompetens som kan analysera verksamhetens behov och omformulera dessa till krav på tekniken.

Front End Strategy har hjälpt företag och organisationer med att utveckla tekniska kravspecifikationer inom följande teknikområden:
• Telekommunikationsplanering
• Simulering
• Distribuerad väderpresentation
• Strategisk verksamhetsplanering
• Sambandsledning

För att effektivisera kravspecificeringen utvecklar vi även prototyper som användarna får använda i sin verksamhet. Erfarenheter från denna användning bidrar till att höja kvalitén på de krav som ställs på de IT-system som ska utvecklas.

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.