För att vi på Front End Strategy ska kunna leverera kvalificerade produkter och tjänster till våra kunder krävs kontinuerlig utveckling av de metoder vi använder. Den kompetens vi på så sätt vidareutvecklar hjälper vi sedan våra kunder att ta till sig och utnyttja.

Front End Strategy har genomfört intern metodutveckling eller hjälpt kunder inom följande områden:
• Förmågeutveckling
• Verksamhetsarkitektur
• Systemutveckling
• Programvaruutveckling
• Kravspecificering
• Systemdesign
• Modellering och simulering
• Processmodellering
• Prototyputveckling
• Test

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.