För att kunna genomföra ett projekt och leverera en produkt eller tjänst i tid, till rätt kostnad och med rätt funktionalitet krävs djup kompetens och lång erfarenhet inom projektledning. Projektledning handlar inte bara om att planera projektets syfte, resultat, aktiviteter, tidplan och nödvändiga resurser utan också om att kontinuerligt följa upp vad som produceras, tidplan och ekonomi och om nödvändigt vidta nödvändiga åtgärder.

Front End Strategy har erfarenhet av projektledning inom exempelvis följande områden:
• Verksamhetsutveckling
• Utveckling av verksamhetsarkitekturer
• Programutveckling
• Metodutveckling

Front End Strategy använder sig av ”Projektdefinitioner” och ”Projektrapportering” samt internationellt etablerade metoder för att säkerställa professionell projektledning, men kan självklart också utnyttja kundens projektledningsmetoder om så önskas.

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.