Front End Strategy har lång erfarenhet av utveckling av IT-system. Bland annat har vi utvecklat och levererar TCT, en programvara för planering och hantering föränderliga kommunikationsnätverk.

Front End Strategy deltar också i utvecklingen av NTK, en programvara för hantering av konflikter i ett kommunikationssystem.

Front End Strategy utnyttjar internationella standarder och de facto standarder vid utveckling av IT-system (till exempel ISO/IEC 15288 Systems Engineering Life Cycle Processes, RUP, SysML, XP) och avancerade stödverktyg (till exempel IBM Rational, Visual Studio, Subversion, Carmenta Engine, SQL Server).

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.